Contact

Românii Independenți din Serbia

Sterijina 68b

26300 Vrsac

tel: +381 13 834125

mob: +381 64 1195384 Dorinel Stan, președinte

mob: +381 69 732207 Marin Gașpăr, vicepreședinte

e-mail: romanii.independenti@gmail.com

 

 

Dr. Dorinel Stan

Dorinel Stan s-a născut la 1 februarie 1973, la Srediștea Mică (Pârneaora) lângă Vârșeț. Școala Generală o termină în localitatea natală și la Vârșeț unde termină Liceul Pedagogic, iar în 1993 absolvă Academia Pedagogică din Vârșeț, profilul studii – propunător în învățământul pe clase, apoi Școala Superioară de Pedagogie și Facultatea de Învățământ din Belgrad – secția în limba română.  În 21 ianuarie 2012 la Facultatea de Limba Română, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara susține teza de doctorat ”Socitățile cultural-artistice românești din Voivodina 1945-1962” și obține titlul științific de doctor în filologie, domeniul – studii culturale.
În perioada 1996 – 2000 este învățător la Școala Generală din Mesici, profesor și bibliotecar la Școala Generală ”Olga Petrov Radišić” din Vârșeț.
Dorinel Stan este redactor șef fondator al unicei reviste cu profil istoric și cultural al românilor din Serbia ”Glasul Cerbiciei”, care apare sub egida Asociației Civice ”Românii Independenți din Serbia” (RIS) din anul 2008. În perioada anilor 2000 – 2010 este redactor adjunct la ”Cuvântul Românesc”, publicație centrală a organizației ”Comunitatea Românilor din Serbia” (CRS). Este președintele Asociației ”Românii Independenți din Serbia” înființată în 2010 la Vârșeț, vicepreședinte al organizației de interes obștesc ”Comunitatea Românilor din Serbia” și membru al Ziariștilor Români de Pretutindeni.
Dorinel Stan este primul român din Serbia care obține o bursă de la Institutul Cultural Român (ICR) din București pentru românii din jurul României, în scopul proiectului de cercetare. Autor a peste 100 de articole axate pe cultura și istoria românilor din Serbia, colaborând la mai toate ziarele și revistele care apar în limba română, precum și la diverse publicații din România și Republica Moldova.
Trăiește la Srediștea Mică și este căsătorit cu Natalia Caulea Stan.

 

Marin Gașpăr

Marin Gașpăr s-a născut la 18 noiembrie 1963 în pitoreasca localitate Coștei. Primele trei clase a Școlii Generale le termină în localitatea natală, apoi stabilindu-se familia la Vârșeț, continuă școlarizarea. Înscrie liceul vârșețean, iar după absolvire Școala de Agricultură și obține titlul de veterinar tehnic. Ulterior înscrie Facultatea de Veterină la Belgrad, iar în anul trei datorită situației generale și crizei economice este nevoit să renunțe la Facultate.
Totuși, pregătirea profesională și perfecționarea l-au urmărit pas cu pas, astfel cu succes absolvă Facultatea de Economie și Comerț din cadrul Universității ”Mihai Eminescu” din Timișoara.
O pasiune aparte reprezintă calculatorul, ceea ce l-a determinat să se perfecționeze în domeniul tehnoredactării, devenind la ora actuală unul din cei mai cunoscuți tehnoredactori în cadrul minorității și nu numai. Un număr impozant de cărți, reviste, ziare, periodice, broșuri… se leagă de numele lui. La început este angajat pe post de tehnoredactor la ziarul ”    Vršačke Vesti” (1988 – 1991), ”Vršačka Kula (1992 – 1996 și 1999). Începând cu anul 1997 s-a angajat la CPE ”Libertatea”, iar din 2004 este numit responsabil pentru Editura Comunității Românilor din Serbia, iar în perioada anilor 2001 –  2004 exercită funcția de președinte al S.C.A. ”Petru Albu” azi ”Luceafărul” din Vârșeț, care desfășoară o activitate amplă și internă.
Este membru al Uniunii Ziariștilor din Serbia și membru în Consiliul de Administrație al Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români, adică reprezentantul românilor din Serbia.
Timp de mai mulți ani este vicepreședintele ”Comunității Românilor din Serbia” și unul din membrii fondatori ai Asociației civice ”Românii Independenți din Serbia”.
Publică în presa românească din Serbia și România articole cu referință la cultură, identitatea și spiritualitatea românească din Serbia.
Într-o perioadă (4 ani) Marin Gașpăr a deținut o firmă de calculatoare ”Max Computers”.
Este căsătorit și are doi copii.

Share Button